Thursday, February 21, 2019

7 السفر عبر الزمن والفيزياء الحديثة و شرح النسبية لأينشتاين بطريقة مبسط...


7-السفر عبر الزمن والفيزياء الحديثة و شرح النسبية لأينشتاين بطريقة مبسط


قصة النظرية النسبية لأينشتاين وشرح كتاب الكون الأحدب